הגדלת נקודות זיכוי להורים


 בשנת המס 2017 פורסם חוק מס הכנסה שתקף אך ורק לשנים 2017 ו 2018 .

 חוק זה מאפשר קבלת נקודות זיכוי מוגדלות גם לאב וגם לאם בגין כל אחד מילדיהם .

 ההוראה חלה רטרואקטיבית מה 1 לינואר 2017 .

 בהתאם להוראה זו יקבל כל אחד מההורים 1.5 נק' זיכוי בגין כל אחד מהילדים בשנת הלידה .

 כמו כן , מגיל שנה ועד חמש כולל ( ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס ) יקבל כל אחד מההורים

 2.5 נק' זיכוי .

 
בנוסף, לאם בלבד – ישנה אפשרות להעביר נק' זיכוי אחת משנת הלידה של הילד לשנה העוקבת

 אם רצונה בכך , וזאת ע"י מילוי טופס של מס הכנסה מס' 116 ד. להורדת הטופס לחצו כאן

 
להלן טבלת נק' זיכוי להבהרה :

 

 נקודות זיכוי לאישה


גיל הילד בשנת המס      לפני       אחרי  

שנת הלידה                     0.5       1.5

שנה עד חמש שנים             2        2.5

  

 נקדות זיכוי לגבר

 

גיל הילד בשנת המס       לפני        אחרי 

שנת הלידה                     1              1.5      

שנה                               2             2.5      

שנתיים                           2             2.5           

שלוש שנים                      1            2.5      

ארבע שנים                       -            2.5      

חמש שנים                        -            2.5